Individ och familj

Familjehem · HVB · Öppenvård · Stödboende

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, kris- och akutboenden, beroendevård, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden. Tack vare denna bredd kan vi samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 20/20
>>
>>
>>
>>
Beskrivning Ort Specialiteter

Attendo Broarp - Pojkar

Broarp i Eksjö är ett boende för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är...

Eksjö Fokus på elevernas individuella styrkor

Attendo Broarp Alma

Alma är ett boende för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är att varje...

Eksjö Individuella behov - Individuella mål

Attendo Broarp Skola

Broarps skola ligger i Eksjö och tar emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som...

Eksjö Kunskap, Nyfikenhet, Skapande, Individen i centrum

Attendo Danska Villan

Attendo Danska Villan är ett stödboende för unga vuxna. Vi vänder oss till män och kvinnor 18–25 år...

Göteborg Trygghet, Struktur, Självständighet

Attendo Eken

Eken omvårdnadsboende är ett boende med 18 platser för män och kvinnor i ett aktivt missbruk, som...

Västerås Respekt, Trygghet, Motivation

Attendo Familjebehandling

Alla familjer har problem ibland och flesta kan lösa sina bekymmer på egen hand men i vissa fall...

Stockholm Individuella uppdrag, Leg. psykoterapeuter, Svårare familjeuppdrag

Attendo Gamlebo

Gamlebo är ett boende för kvinnor och män från 65 år och uppåt. De flesta har varit hemlösa och har...

Stockholm Trygghet, Glädje, Egen lägenhet

Attendo Katarina ungdomshem

Katarina ungdomshem har sex platser för ungdomar i åldrarna 13–20 år som behöver professionellt...

Stockholm Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

Attendo Kontaktmannaskap

De flesta ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget...

Stockholm Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

Attendo KrisTina - Skyddat boende

KrisTina är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. KrisTina drivs av Attendo...

Stockholm Skyddat boende, Krishantering, Dygnet runt - Året Runt

Attendo Speciallösningar HVB/LSS

Speciallösningar är en flexibel lösning som riktar sig till personer som har komplexa problem som...

Stockholm Särskilt svåra ärenden, En-till-en behandling, Placeringsjour dygnet runt

Attendo Stockholm Öppenvård

Attendo erbjuder en rad olika tjänster inom ramen för öppenvård. Verksamheten är riktad till barn,...

Stockholm Ett Samtal Räcker, Individuella lösningar

Attendo Sörgården

Attendo driver Sörgården i Södra Västerbotten för personer med beroendeproblem och/eller psykiska...

Umeå Beroendeproblematik, Hemlöshet, Motiverande Samtal

Attendo Tingsryd

Tingsryds behandlingshem ligger väldigt naturskönt och vackert beläget med närheten till sköna...

Tingsryd Behandling för kvinnor på kvinnors vis

Attendo Träningslägenheter

I våra träningslägenheter får varje boende individuellt stöd av en kvalificerad kontaktperson och...

Stockholm Träningsboende, Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

Attendo Umeå Öppenvård

Attendo tillhandahåller stödboenden som riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social...

Umeå Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Attendo Ungbo Stockholm

Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid....

Stockholm Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Attendo Von Bahr

Attendo Von Bahrs omvårdnadsboende har 16 lägenheter för män och kvinnor. De boende har inte rätt...

Uppsala Omvårdnad, Integritet, Självständighet

Attendo Väckelsång

Väckelsång är en liten ort söder om Växjö. Behandlingshemmet ligger centralt i ett stort grönområde...

Väckelsång Struktur, Trygghet, Individanpassad behandling

Attendo Älvgården

Attendo Älvgården är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med...

Skutskär
10

Om individ och familj

Våra medarbetare på alla nivåer har en hög kompetens och våra verksamheter kvalitetsgranskas kontinuerligt. Ledning och administration har vi samlat under ett och samma tak vilket underlättar samordning och sparar tid och kostnader för våra kunder.

Vi har en hög beredskap för att ta emot ärenden dygnet runt, årets alla dagar. Du kan alltid komma i kontakt med någon av våra verksamhetschefer/medarbetare för en dialog kring ett aktuellt ärende eller om du vill ha rådgivning eller förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Många av våra verksamheter är tillgängliga för placeringar från alla delar av landet. När det gäller vår konsulentstödda familjehemsverksamhet kan vi också säga att den faktiskt finns i stort sett hela landet, från Skåne till Norrbotten.
 

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. 

Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.