Attendo Broarp Skola

Kunskap · Nyfikenhet · Skapande · Individen i centrum

Broarps skola ligger i Eksjö och tar emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och Aspergers syndrom. Vi tar emot elever från hela Sverige och har både grundskola och grundsärskola åk 6 till åk 9. Vi erbjuder allt från anpassad skolgång med endast ett fåtal ämnen, till ett fullständigt schema för dem som är tillräckligt studiemotiverade.

Verksamhetschef

Hej, jag är Lisbeth Lindström och är ansvarig för Attendo Broarp Skola

Telefon: 073 - 066 01 16
E-post: Lisbeth.Lindstrom@attendo.se

KONTAKTA OSS

 

Samordnare Broarps skola

Peder Stålhammar

Ansvarig skolsköterska

Ingela Delhag

 

0730-660 454

peder.stalhammar@attendo.se

0381-364 27

ingela.delhag@eksjo.se

Vill du prata med oss

Låt oss kontakta dig!
Lämna din kontaktinformation så besvarar gärna någon av våra kollegor dina frågor.

Telefon: 0381-713 79

Kontakt Unit

Besök oss gärna!

Adress: Sofieholmsgatan 5, 575 33, Eksjö

Kvalitetsresultat

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Siffrorna till höger visar temperaturen på vårt kvalitetsarbete just nu.

96 Attendo Broarp Skola kvalitetstermometer
83 Attendo genomsnittligt resultat
Kvalitetstrend

Detaljer om Attendo Broarp Skola-

Lokal

Vi har 6 klasser och till varje klass hör ett antal studierum. Varje elev har en mentor som har ansvar för elevens skolgång. Vi har en skola med 25 studierum. Alla elever har tillgång till kök och egen toalett som tillhör klassen. Vi har också alla inslag av estetämnen.

Bemanning

Hos oss arbetar mycket kompetent personal som har rätt inriktning för de ungdomar vi tar emot. Vi har en skolsköterska som kommer var fjortonde dag och vi har en läkare kopplad till oss som kommer vid behov. Psykolog finns genom att vi har det gemensamt med Broarps boende.

Omsorg

Broarps skola har hög personaltäthet och den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna finna individuella lösningar för varje elev. Personalen har lärarutbildning, flera med specialpedagogisk inriktning. Alla elever får en egen studieplan som utgår från barnets personliga förutsättningar och erfarenheter: Målet är att utifrån varje elevs olika bakgrund och förutsättningar ge var och en möjligheter att kunna utvecklas i sin egen takt och därmed gå vidare till nästa steg.

Mer liknande enheter